• Home
  • Sarjakuva ja siirtolaisuus - Warda Ahmed

Mitäs täällä tapahtuu?

Hanke on jotain enemmän kuin siinä työskentelevien panoksen summa. Tutkisimme, kirjoittaisimme ja piirtäisimme toki ilman hankettakin. Rinnakkaintyöskentely kuitenkin kohottaa yksilön ponnistukset tasolle, jolle kukaan ei pääsisi yksin. Opimme toisiltamme, saamme ideoita ja uusia näkökulmia.

New Comic! Warda Ahmed: Attitudes behind the words

Oh no, did I just say that?  Internalized attitudes shine through our speech as unpleasant implications. Warda Ahmed collected a series of comic panels out of the brainfarts that racialized people have to hear once too often.  The style is inspired by Chucha Marguez, with juicy colors, significant thinking material and a bonus: a bingo panel for racial discussion. 

Uutta sarjakuvaa! Warda Ahmed: Asenteet sanojen takana

Ulps, mitä tuli sanottua?  Sisäistetyt asenteet paistavat puheesta ikävinä sivumerkityksinä. Warda Ahmed on koonnut sarjakuvaruuduiksi rodullistettujen usein kuulemia sammakoita. Toteutuksessa on mehukkaat värit, ajattelemisen aihetta ja bonuksena rasismikeskustelubingo. 

Warda Ahmed: Attitudes behind the words

What is often said to racialized people and the attitudes behind the words. / By Warda Ahmed @wanzech, inspired by Chucha Marguez @la_chucha. "You speak Finnish really well!" = Finnish can never be your mother tongue. "Maybe we should call you 'Allu'!" = I'm not bothered to learn how to pronounce your name. "You would look great without the scarf!" = Wearing the scarf can not be your...

What's happening here?

The project adds up to something more than the sum of the individual contributions of the members. Surely we would do research, write articles and draw comics even without the project. But cooperation puts our performance to a higher, otherwise unattainable level. We learn from each other, get new ideas and see things from different viewpoints.
℅ Ralf Kauranen, Kotimainen kirjallisus, 20014 Turun yliopisto
℅ Ralf Kauranen Department of Finnish Literature, FI-20014 University of Turku, Finland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.