• Home
  • Sarjakuva ja siirtolaisuus - Sanna Hukkanen

Belonging is attachment in Sanna Hukkanen’s comics album Juuri (the Root)

  Written by Olli Löytty When we speak about belonging to a particular place, the root is a strong metaphor. In the same way as roots attach a plant to the soil, humans are thought to grow a fixed connection to their place of residence. The metaphor has its flip side. The rootless does not belong. Sanna Hukkanen’s autobiographical comic book Juuri (The Root, 2015) tells about integration. The root functions both...

Cultural encounters

Kulttuurisia kohtaamisia (‘Cultural encounters’, only published in Finnish) is a book that was published in 2010 contains articles from researchers Raisa Simola and Jouko Jokisalo also comics by seven artists. The book was published with antiracist intent and is still a good read after ten years.

Kulttuurisia kohtaamisia

Vuonna 2010 ilmestynyt Kulttuurisia kohtaamisia on tutkija Raisa Simolan ja historioitsija Jouko Jokisalon teksteistä koottu kirja, jossa on mukana myös sarjakuvia seitsemältä tekijältä. Kirjoittajien mukaan kokoelma on “kolmikerroksinen täytekakku”, jossa kerroksina ovat sarjakuvat, historiantutkimus ja kirjallisuudentutkimus.

Kuuluminen on kiinnittymistä Sanna Hukkasen sarjakuva-albumissa Juuri

Kirjoittanut Olli Löytty Kun puhutaan ihmisten kuulumisesta johonkin paikkaan, juuri on vahva metafora. Samalla tavalla kuin juuret kiinnittävät kasvin maahan, myös ihmisen ajatellaan kasvattavan kiinteän yhteyden asuinpaikkaansa. Metaforalla on myös kääntöpuolensa. Juureton ei kuulu tänne. Sanna Hukkasen omaelämäkerrallinen sarjakuva-albumi Juuri (2015) kertoo kotoutumisesta. Juuri toimii albumissa sekä temaattisena että...
℅ Ralf Kauranen, Kotimainen kirjallisus, 20014 Turun yliopisto
℅ Ralf Kauranen Department of Finnish Literature, FI-20014 University of Turku, Finland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.