• Home
  • Sarjakuva ja siirtolaisuus - Henri Gylander

Siirtolaisuuden todellisuutta kuvaamassa

Kirjoittaja: Anna Vuorinne. Koska siirtolaisuus on todellisen maailman ilmiö ja todellisia ihmisiä koskettava kokemus, monet siirtolaisuutta käsittelevistä sarjakuvista ovat ei-fiktiivisiä eli dokumentaarisia. Dokumentaarinen sarjakuva kertoo todellisista ihmisistä ja kuvaa todella tapahtuneita asioita. Siinä missä fiktiivisen sarjakuvan ensisijainen päämäärä voi olla esimerkiksi viihdyttää lukijaa tai tutustuttaa hänet...

Picturing the realities of migration

Written by Anna Vuorinne. Because migration is a phenomenon of the real world and an experience of real people many of the comics dealing with migration are non-fictive or documentary. Documentary comics tell about real lives and show things that have actually happened. While the primary goal of a fictive comic may be to entertain or to introduce an alternative reality, the primary goal of a documentary comic is to share...
℅ Ralf Kauranen, Kotimainen kirjallisus, 20014 Turun yliopisto
℅ Ralf Kauranen Department of Finnish Literature, FI-20014 University of Turku, Finland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.